น้องๆรู้หรือเปล่าว่า ลูกหมูน้อยทั้ง 5 ทำอะไร
น้องๆลองอ่านและฟังเนื้อเรื่องต่อไปนี้และหาคำตอบ
 

Song developed by Cambridge English Online
Need a little more help with your English?
Average: 
5
Average: 5 (1 vote)