ในเพลงต่อไปนี้ที่น้องๆ จะได้ฟังนั้นมีด้วยกัน 5 ข้อที่น้องๆ พึงปฏิบัติเวลาใช้รถใช้ถนน น้องๆ ลองฟังเพลงต่อไปนี้ แล้วปฏิบัติตามกันนะ

Song developed by Cambridge English Online
Need a little more help with your English?
Average: 
0
No votes yet