น้องๆ ลองฟังเพลง อินซี วินซี สไปเดอร์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเจ้าแมงมุม ในช่วงเวลาเช้ากับบรรยากาศที่อบอุ่นของแสงแดดไปพร้อมๆ กับฝนที่โปรยปราย และนั่นก็ทำให้เจ้าแมงมุมนี้เข้าถึงห้องของน้องๆ ได้

Animation by Cambridge English Online
Need a little more help with your English?
Average: 
3.555555
Average: 3.6 (9 votes)