อินซี วินซี สไปเดอร์

Incy Wincy spider screenshot

น้องๆ ลองฟังเพลง อินซี วินซี สไปเดอร์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเจ้าแมงมุม ในช่วงเวลาเช้ากับบรรยากาศที่อบอุ่นของแสงแดดไปพร้อมๆ กับฝนที่โปรยปราย และนั่นก็ทำให้เจ้าแมงมุมนี้เข้าถึงห้องของน้องๆ ได้

Animation by Cambridge English Online

Discussion

Do you like this song? Are you afraid of spiders?

Average: 2.8 (4 votes)

Submitted by AgentToadPharaoh on Tue, 09/11/2021 - 11:59

Permalink

Aroonsri, I love this song because this is easy song and I always sang together with my parents. I'm not afraid of a little spiders but I don't like them at all.

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.