หากคุณมีความสุข

If you're happy and you know it screenshot

เวลาที่น้องๆ มีความสุข น้องๆทำอย่างไรกันจ๊ะ มาฟังเพลงพร้อมท่าทางประกอบต่อไปนี้ น้องๆลองร้องและทำท่าทางประกอบตามจังหวะเพลงดูนะจ๊ะ

Song developed by Cambridge English Online

Discussion

Do you like this song? What do you do when you're happy?

Average: 2.3 (6 votes)

Submitted by AgentToadPharaoh on Thu, 11/11/2021 - 05:04

Permalink

Aroonsri, I feel happy when I watch the movies , read books , listen music and sing songs. When I am happy, I want to go the natural places with someone who I really love.

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.