น้องๆ วิ่ง ว่ายน้ำ และกระโดดขาเดียวได้หรือไม่ ลองฟังเพลงต่อไปนี้ แล้วปริ้นหรือเขียนสิ่งที่น้องๆ ทำได้และไม่ได้ตามลำดับ

Song developed by Cambridge English Online
Need a little more help with your English?
Average: 
0
No votes yet