ฉันวิ่งได้

I can run screenshot

น้องๆ วิ่ง ว่ายน้ำ และกระโดดขาเดียวได้หรือไม่ ลองฟังเพลงต่อไปนี้ แล้วปริ้นหรือเขียนสิ่งที่น้องๆ ทำได้และไม่ได้ตามลำดับ

Song developed by Cambridge English Online

Discussion

Can you do everything the panda can do? What else can you do?

Average: 5 (3 votes)

Tags

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.