บีนแบ็กฮัลโหล

Bean bag hello screenshot

น้องๆ ลองดูและฟังเด็กๆ กลุ่มนี้ร้องเพลง บีนแบ็กฮัลโหล  มาร้องเพลงนี้ไปพร้อมกับเพื่อนๆ ของน้องๆ กันเถอะ

Song by Boogie Mites UK. Animation by Cambridge English Online.

Discussion

Can you sing the song with your friends? What are the names of your best friends?

Average: 3.5 (4 votes)

Tags

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.