ในห้องครัวของน้องๆ มีเจ้าจิงโจ้อยู่หรือไม่ บ้านที่น้องๆ อาศัยอยู่นั้นวุ่นวายเช่นเดียวกับในเพลงนี้รึเปล่า

Song and lyrics © Dave Holmes; Animation by Xu Gue
Do you or your child need more help with your English?

Average: 
2
Average: 2 (1 vote)