อะบราคาดาบรา โอมเพี้ยง!

Abracadabra screenshot

อะบราคาดาบรา คือคำที่ใช้ท่องเพื่อร่ายเวทมนต์  บิลลี่สามารถทำให้ทอมบินได้หรือไม่ น้องๆลองฟังเพลงต่อไปนี้
 

Song developed by Cambridge English Online

Discussion

Did you like the song? What magic spell would you like to do?

Average: 3.4 (5 votes)

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.