เวลาสำหรับปีต่อไป

Time for another year screenshot

มการาคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม.... น้องๆพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องเดือนต่างๆไปกับเพลงกันหรือยังจ๊ะ
 

Song and lyrics © Dave Holmes; Animation by Cambridge English Online

Discussion

What's your favourite month of the year? Why do you like it?

Average: 2.6 (5 votes)

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.