คนทำงาน

People work screenshot

น้องๆ อยากจะทำงานอะไรถ้าน้องๆ โตขึ้น

น้องๆ ลองฟังเพลงต่อไปนี้สิว่า มีอาชีพใดให้น้องๆ เลือกกันบ้าง

Song and lyrics © Andy Henley/Tym King; Animation by Cambridge English Online

Discussion

What's the best job in this song? What job would you like to have when you grow up?

Average: 5 (3 votes)

Tags

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.