เมื่อโตขึ้นฉันจะเป็นอะไรดี

What will I be when I grow up? screenshot

เด็กชายคนนี้จะทำงานกับบรรดาสัตว์ต่างๆ อย่างที่คนในครอบครัวของเขาทำได้มั๊ย

Story developed by Cambridge English Online

Discussion

This family all have animal jobs. What jobs do the people in your family have? Tell us about them!

Average: 5 (3 votes)

Submitted by QueenSkippingX… on Mon, 09/08/2021 - 05:28

Permalink

wow I'm ten too but when I grow up I want to be just like my dad using photoshop and he can work from anywhere and I'm really good at photoshop like my dad

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.