การเดินทางของกองคาราวานสัตว์

The voyage of the animal orchestra screenshot

เมื่อเรือจมไปในทะเล คาราวานสัตว์น้อยใหญ่ก็มาถึงเกาะแห่งหนึ่ง แต่พวกเขาจะสามารถหาทางออกจากเกาะได้มั๊ยนะ

Story by Carolyne Ardron | Animation by Cambridge English Online

Discussion

The animals find food, fresh water and a shelter on the island. Can you imagine you are on a desert island? Tell us about it!

 

Average: 5 (4 votes)

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.