มนต์วิเศษ

The magic spell screenshot

บิลลี่กับทอมกำลังเล่นสนุกกันอยู่ พวกเขาสมมุติว่าตัวเองเป็นพ่อมดกำลังร่ายมนต์วิเศษ พวกเขาจะร่ายคาถาสำเร็จมั๊ยนะ

Story developed by Cambridge English Online

Discussion

Billy and Tom put some horrible ingredients in the pot to make their magic potion. What other ingredients could you use to make a magic potion? Tell us your ideas!

Average: 4.3 (4 votes)

Submitted by QueenPaper600 on Sun, 16/01/2022 - 10:43

Permalink

well I've never chat like this be for. because my mom was not leting me chat to other peple. but my dad help me do this

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.