ถึงเวลาหยุดพักร้อนแล้ว ดาเลียอยากไปเที่ยวชายหาด แต่คนอื่นๆ ในบ้านอยากไปที่อื่น ตกลงแล้วครอบครัวของดาเลียจะไปพักร้อนกันที่ไหนนะ

Story developed by Cambridge English Online

Discussion

Imagine that some friends are coming on holiday to your town or city for the first time. Write a message to tell them what they can do when they come to visit.

  • What's the name of your town or city?
  • Is it big or small?
  • What's the weather like at the moment?
  • Are there any famous landmarks?
  • Are there any fun places to visit, like museums or parks?
  • What food is popular in your town or city?
Average: 
3.5
Average: 3.5 (2 votes)