จดหมายนำโชค

The lucky envelope screenshot

ถึงเวลาหยุดพักร้อนแล้ว ดาเลียอยากไปเที่ยวชายหาด แต่คนอื่นๆ ในบ้านอยากไปที่อื่น ตกลงแล้วครอบครัวของดาเลียจะไปพักร้อนกันที่ไหนนะ

Story developed by Cambridge English Online

Discussion

The family want to do lots of different things on holiday. What can people do on holiday where you live? Tell us about it!

Average: 3.3 (4 votes)

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.