มังกรผู้หิวโหย

The hungry dragon screenshot

น้องๆ จะทำอย่างไรกันถ้ามีมังกรหิวโซเข้ามาหาอาหารเช้ากินในเมือง มาดูเรื่องราวความคิดเจ๋งๆของเชียร์กันเถอะ

Story developed by Cambridge English Online

Discussion

The hungry dragon eats lots of different food. What do you like to eat when you're really hungry? Tell us about it!

Average: 5 (5 votes)

Submitted by PurpleCoyoteMaracas on Thu, 26/05/2022 - 13:21

Permalink

I like this story! My favorite foods are cupcakes, pizzas, apples and chip! When I very hungry I eat rice with chicken curry!

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.