เจ้าฮิปโปจอมตะกละ

The greedy hippo screenshot

เจ้าฮิปโปจอมตะกละกินทุกอย่างที่ขวางหน้าจนสัตว์อื่นๆ เริ่มไม่พอใจ พวกเขาจะทำอย่างไรเพื่อหยุดไม่ให้เจ้าฮิปโปกินอาหารของพวกเขาจนหมด เรามาอ่านเรื่องราวแล้วหาคำตอบกันเถอะ

Story developed by Cambridge English Online

Discussion

The animals make a horrible pie for the hippo with fish and soap! Can you invent another horrible meal for the greedy hippo? Tell us about it!

Average: 5 (4 votes)

Submitted by GoldPlayer7000 on Thu, 17/10/2019 - 18:23

Permalink

Can you invent another horrible meal for the greedy hippo? Tell us about it! I can invent a pie with salt and soap

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.