การผจญภัยของเท็ดดี้

Teddy's adventure screenshot

ทำไมตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ถึงไปอยู่ในถังขยะได้หละ อ่านเรื่องราวการผจญภัยของเท็ดดี้ แล้วจะพบว่าวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับเท็ดดี้

Story developed by Cambridge English Online

Discussion

Kumiko is happy to see her teddy. What's your favourite cuddly toy? Tell us about it!

Average: 1.8 (5 votes)

Tags

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.