ทำไมตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ถึงไปอยู่ในถังขยะได้หละ อ่านเรื่องราวการผจญภัยของเท็ดดี้ แล้วจะพบว่าวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับเท็ดดี้

Story developed by Cambridge English Online

Discussion

Tell us about your favourite cuddly toy.

  • Is it a teddy bear or something different?
  • What colour is it?
  • What's its name?
  • Do you sleep with it?
  • Why is it your favourite cuddly toy?
Average: 
0
No votes yet