เคที่และเจยา ได้ไปทัศนศึกษากับเพื่อนๆ ที่โรงเรียน เด็กๆ ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แพลนเน็ตเอิร์ทพวกเราไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พร้อมกับเด็กๆ กัน และไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ในโลกของเราด้วย

Story by Carolyne Ardron | Animation by Cambridge English Online

Discussion

What can you do to help protect Planet Earth? Tell us your top tip! 

For example:

  • I switch off the lights when I'm not using them.
  • I have a shower instead of a bath to use less water.
  • I don't take plastic bags from the supermarket, I use my own bag.
Average: 
0
No votes yet