อีดิลฟิตรี เป็นเทศกาลของศาสนาอิสลาม จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิม
มาฟังเด็กหญิงคนหนึ่งจากอียิปต์เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับงานอีดิลฟิตรี ในประเทศของเธอ และทำไมถึงเป็นเทศกาลที่เธอชอบมากที่สุด งานนี้น้องๆ สามารถจุดประทัดไฟฉลองได้ด้วยนะ

Story developed by Cambridge English Online

Discussion

  • What's your favourite day?
  • What happens on the day?
  • Where do you go? What do you do?
  • Do you eat special food?
  • Do you wear special clothes?
  • Do you give presents?
  • Do you decorate your house?

Tell us about your favourite day in the comments box below.

Average: 
1
Average: 1 (2 votes)