ดิวาลี หรือ ดีปาวาลี เป็นเทศกาลแห่งแสงไฟของชาวฮินดู จัดเป็นเทศกาลที่เป็นที่นิยมและแพร่หลายที่สุดจากฝั่งเอเชียใต้ โดยปกติจะจัดงานเฉลิมฉลองกันประมาณ 5 วันในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน 
มาฟังเด็กผู้ชายเล่าถึงเหตุผลว่าทำไมเขาจึงชอบเทศกาลนี้ที่สุด แล้วมาร่วมจัดแสดงพลุไฟของน้องๆ เองกันเถอะ

Story developed by Cambridge English Online

Discussion

  • What's your favourite day?
  • What happens on the day?
  • Where do you go? What do you do?
  • Do you eat special food?
  • Do you wear special clothes?
  • Do you give presents?
  • Do you decorate your house?

Tell us about your favourite day in the comments box below.

Average: 
3
Average: 3 (2 votes)