ในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นวันหยุดเทศกาลของคนส่วนใหญ่ มีการเฉลิมฉลองกันในสหราชอาณาจักร เด็กๆ ได้รับของขวัญมากมาย มาฟังเนื้อเรื่องที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งพูดถึงวันคริสต์มาส แล้วเรามาทำความรู้จักกับประเพณีนี้กันเถอะ

Story developed by Cambridge English Online

Discussion

  • What's your favourite day?
  • What happens on the day?
  • Where do you go? What do you do?
  • Do you eat special food?
  • Do you wear special clothes?
  • Do you give presents?
  • Do you decorate your house?

Tell us about your favourite day in the comments box below.

Average: 
5
Average: 5 (2 votes)