พ่อของฉัน

My dad screenshot

ล็อตตี้อายุ 10 ขวบแล้ว เธออาศัยอยู่ที่เกาะอังกฤษกับคุณพ่อและพี่สาว ลองมาฟังเรื่องราวที่ล็อตตี้จะเล่าเกี่ยวกับคุณพ่อของเธอกัน แล้วคุณพ่อของน้องๆ เหมือนกับพ่อของล็อตตี้มั๊ยนะ

Story by Kim Ashmore | Animation by Cambridge English Online

Discussion

Lottie tells us about her dad. Can you describe someone in your family? Tell us what they look like and what they do!

Average: 4.3 (4 votes)

Submitted by Anonymous on Thu, 07/07/2022 - 08:07

Permalink

My dad is a scientist. He has black hair with brown eyes. I have brown eyes with brown hair. He helps me with my Science and English homework. He plays with me on the weekend. I love my dad very much.

Submitted by CaptainJaguarG… on Sat, 04/12/2021 - 05:55

Permalink

My name is CaptainJaguarGigantosaurus. I am 7 years old. My Dad is clever and funny .He is also helpful. Every Saturday he plays with me. My mother is loving and caring.

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.