Monster shopping trip

Monster shopping trip screenshot

แฮรี่ เฮนรี่คือเจ้าสัตว์ประหลาดสีเขียวตัวใหญ่ และวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเจ้าเฮนรี่ด้วย เพื่อนๆ ของเขา ลูนี่ ลิวและกอร์กอนโซล่าอยากจะมอบของขวัญวันเกิดให้แก่เฮนรี่ พวกเขาจะซื้ออะไรเป็นของขวัญดีนะ  

Story by Sue Clarke | Animation by Cambridge English Online

Discussion

Hairy Henry's friends give him some really special birthday presents. What was your most special birthday present? Tell us about it!

Average: 4.5 (6 votes)

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.