Little Red Riding Hood

Little Red Riding Hood screenshot

หนูน้อยหมวกแดงอาศัยอยู่ในป่า วันหนึ่งหนูน้อยหมวดแดงจะไปเยี่ยมคุณยาย น้องๆ ลองทายดูสิว่าหนูน้อยหมวกแดงไปเจอใครอยู่ในป่า

Story developed by Cambridge English Online

Discussion

Little Red Riding Hood goes to visit her granny. Do you go to visit your grandparents or other members of your family? Tell us about them!

Average: 4 (10 votes)

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.