Jack and the beanstalk

Jack and the beanstalk screenshot

แจ็คอาศัยอยู่กับแม่ของเขาซึ่งมีฐานะยากจนมาก วันหนึ่งแจ็คได้ขายวัวเพื่อแลกกับถั่ว ทำให้แม่ของเขาโกรธมาก แต่ถั่วนั้นเป็นถั่ววิเศษนะ

Story developed by Cambridge English Online

Discussion

The giant in this story has a magic harp that can sing and a magic hen that lays golden eggs! Imagine that some of the things in your house are magic. Tell us about them!

Average: 3.4 (7 votes)

Submitted by MasterShark50 on Mon, 01/11/2021 - 15:05

Permalink

I have a magic crown. When I put it on my head I have a moustache like a grown-up man. Moreover, I have a magic glass. It doesn't spill water.

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.