แจ็คอาศัยอยู่กับแม่ของเขาซึ่งมีฐานะยากจนมาก วันหนึ่งแจ็คได้ขายวัวเพื่อแลกกับถั่ว ทำให้แม่ของเขาโกรธมาก แต่ถั่วนั้นเป็นถั่ววิเศษนะ

Story developed by Cambridge English Online

Discussion

The giant in this story has a magic harp that can sing and a magic hen that lays golden eggs! 

Imagine that some of the things in your house are magic. Tell us all about them. For example:

  • My slippers - when I wear my magic slippers I can jump as high as my house.
  • My red giraffe - when I go to sleep with red giraffe I have nice dreams. 
  • My school bag - if my school bag is heavy it grows wings and can fly to school.
Average: 
3
Average: 3 (2 votes)