วันนี้เป็นวันเกิดของซอนย่า แล้วซอนย่าก็ได้เกมคอมพิวเตอร์ใหม่เป็นของขวัญ แต่มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเมื่อซอนย่าเริ่มเล่นเกม

Story by Kim Ashmore | Animation by Cambridge English Online

Discussion

What's your favourite computer game? Tell us all about it! 

  • What's the game called?
  • Where's it set? (For example, in a cave, under the sea, in a jungle, in a city...)
  • What do you do to win?
  • Do you play on your own or with other players?
  • What are the graphics like?
  • Would you recommend this game to your friends?
Average: 
2
Average: 2 (1 vote)