ป่าอันมืดมิด

Dark, dark wood screenshot

มีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นในป่าอันมืดมิด คลิกที่แมวเพื่อค้นหาว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในบ้านหลังที่มืดสนิทหลังนั้น

Story developed by Cambridge English Online

Discussion

Imagine you find another house in the dark, dark wood. What’s inside? Tell us about it!
Average: 4.3 (7 votes)

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.