แองเจิล ระวังนะ

Angel! Look out! screenshot

แองเจิลอาศัยอยู่ตามแนวปะการังเกรตแบร์ริเออร์รีฟ แองเจิลได้ออกไปผจญภัยและได้พบสัตว์อันตรายมากมายในท้องทะเล ระวังตัวด้วยนะ แองเจิล 

Story by Kim Ashmore | Animation by Cambridge English Online

Discussion

Angel meets lots of dangerous sea animals in the story. What's your favourite sea animal? Tell us about it!

Average: 5 (6 votes)

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.