มหาสมุทรกับเจ้าเพนกวิน

Joke image

What did the ocean say to the penguin?

Nothing, it just waved!

Discussion

คำว่า 'wave' ในภาษาอังกฤษมีสองความหมาย

Wave คำนามแปลว่าคลื่นทะเล

Wave คำกริยาคืออาการโบกมือทักทายหรือบอกลา

Average: 5 (2 votes)

Submitted by AgentRadio70 on Sun, 07/08/2022 - 10:25

Permalink

Love It! and the idea that the wave can wave is super cool!

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.