Why are fish so clever?

Joke image

Because they are always in schools.

Discussion

เราคงรู้จักความหมายของคำว่า 'school' แต่รู้หรือไม่ว่าคำนี้ยังหมายถึงฝูงปลาด้วย

เราสามารถใช้ประโยคว่า 'ฉันเห็นฝูงปลาเขตร้อน ตอนที่ไปดำน้ำ'

Average: 
0
No votes yet