Why do birds fly south in the winter?

Joke image

Because it's too far to walk!

Discussion

เราต่างรู้ว่านกจะบินเมื่อต้องเดินทางไกลๆ มันจึงเป็นเรื่องตลกเมื่อคิดถึงเวลาที่นกเดิน

Average: 
0
No votes yet