วันไปโรงเรียนของคิตตี้ (Kitty's school day)

Grammar videos: Kitty's school day

วันนี้คิตตี้ทำอะไรบ้างที่โรงเรียน ให้น้องๆดูวิดีโอนี้เพื่อศึกษาการใช้ประโยค past simple

Discussion

What did you do at school today? Write a comment and tell us about it!

Average: 4.3 (9 votes)

Submitted by MissSunflowerViolin on Wed, 28/09/2022 - 18:02

Permalink

Can I give you some examples?
1. study and studied
2. listen and listened
3. remember and remembered
They are regular verbs.
1. read and read
2. come and came
3. go and went
They are irregular verbs.
Am I right?

Submitted by MissSunflowerViolin on Wed, 28/09/2022 - 17:41

Permalink

I listened to the teache first. Then, I answered when the teacher asked a question. And then, I did my homework and came back home.

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.