มีตัวอักษรอยู่ 16 ตัวในตาราง น้องๆ สามารถสร้างคำได้มากเท่าไหร่ภายในเวลา 3 นาที

Discussion

What score did you get?

Average: 
3.833335
Average: 3.8 (24 votes)

Comments

It is very hard but fun