ในเกมนี้น้องๆ จะได้เจอกับคนที่มีอาชีพที่แตกต่างกันไป อ่านคำบรรยายของคนเหล่านี้แล้วคลิกที่ลูกศรเพื่อดูว่าน้องๆ สามารถหาเสื้อผ้าหรือสิ่งของที่พวกเขาต้องการได้หรือไม่

Discussion

Would you like to do any of the jobs in this game?
What jobs would you like to do?

Average: 
3.5
Average: 3.5 (4 votes)