ห้องรกเหลือเกิน มีเศษขยะเกลื่อนพื้นไปหมด แต่นำมารีไซเคิลได้นะ น้องๆ แยกขยะเพื่อนำมารีไซเคิลให้ถูกถังทีนะจ๊ะ

Game developed by Cambridge English Online

Discussion

  • Do you keep your bedroom tidy or is it a mess?
  • Do you recycle the rubbish from your house? 
  • What colour are the containers for recycling where you live?
Average: 
1
Average: 1 (1 vote)