น้องๆ รู้เกี่ยวกับดนตรีมากน้อยแค่ไหน ลองเล่นเกมนี้เพื่อดูว่าคณะวงดนตรีสัตว์ต่างๆ จะเล่นดนตรีกันเก่งแค่ไหนนะ

Game developed by Cambridge English Online

Discussion

Tell us about music.

Do you play an instrument?

What's you favourite type of music?

What's you favourite band or singer?

Do like singing and dancing?

 

Average: 
4.2
Average: 4.2 (5 votes)