ปริ้นบัตรคำศัพท์ที่เกี่ยวกับร้านค้าและสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในเมือง

Average: 
4.666665
Average: 4.7 (3 votes)