Do you enjoy making things? Try this craft activity.

น้องๆ ชอบแมงมุมกันรึเปล่า มาดูวิดีโอแล้วเรียนรู้วิธีการทำโมบายแมงมุมสำหรับห้องนอนของน้องๆ หรือจะทำให้เพื่อนของน้องๆ ก็ได้นะ น้องๆ สามารถดาวน์โหลดแล้วปริ้นภาพพร้อมคำแนะนำได้จากข้างล่างนี้เลยจ้า

Average: 
2
Average: 2 (1 vote)