ฤดูหนาว

Do you enjoy making things? Try this craft activity.

ฤดูหนาวของประเทศอังกฤษจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์ ซึ่งบางครั้งจะมีหิมะตกด้วย ที่ที่น้องๆ อยู่มีหิมะตกมั๊ยจ๊ะ เรามาตัดกระดาษเป็นลวดลายเกล็ดหิมะและมนุษย์หิมะเพื่อตกแต่งบ้านช่วงฤดูหนาวกันเถอะ 

Average: 5 (2 votes)

Submitted by HappyOpal5000 on Fri, 17/04/2020 - 19:58

Permalink

I know another way to make a snowflake first start with a sqared paper then fold it into a triangle and fold it into a smaller triangle then fold it into thirds then the main thing cut the paper like shapes when your ready open it up and you get a beautiful vibrant snowflake.

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.