การบอกเวลา

Do you enjoy making things? Try this craft activity.

มาฝึกบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษกันเถอะ โดยให้น้องๆ ดาวน์โหลดขั้นตอนและรูปภาพเพื่อสร้างนาฬิกา

Average: 2.3 (3 votes)

Tags

Submitted by QueenPurpleWitch on Thu, 30/04/2020 - 04:05

Permalink

Hi! I am from Malaysia. it is 11.04 a.m.

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.