การประดับตกแต่งช่วงฤดูใบไม้ร่วง

Do you enjoy making things? Try this craft activity.

ฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูหนึ่งในสี่ฤดูที่มีในสหราชอาณาจักรอังกฤษ ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน เป็นช่วงที่ใบไม้ผลัดใบ เรามาตกแต่งใบไม้แสนสวยให้กับฤดูใบไม้ร่วงนี้กันเถอะ

Average: 5 (3 votes)

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.