Play a word game to learn and practise underwater animals vocabulary.
9
3.833335
Play a word game to learn and practise more underwater animals vocabulary.
4
3.772725
น้องๆ รู้หรือไม่ว่าในทะเลรวมไปถึงมหาสมุทรของเรานั้น มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากมาย มาดูกันสิว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้างอาศัยอยู่  
0
3
Angel look out short story
แองเจิลอาศัยอยู่ตามแนวประการังที่มีชื่อว่า Great Barrier Reef แองเจิลได้ออกไปพจญภัยและได้พบสัตว์อันตรายมากมายในท้องทะเล ระวังตัวด้วยนะ แองเจิล 
0
2
แองเจิลอาศัยอยู่ตามแนวปะการังเกรตแบร์ริเออร์รีฟ แองเจิลได้ออกไปผจญภัยและได้พบสัตว์อันตรายมากมายในท้องทะเล ระวังตัวด้วยนะ แองเจิล 
0
2
Joke image
What fish only swims at night?
0
0
Joke image
What is full of holes but can still hold water?
0
0
Joke image
Why are fish so clever?
0
0

Pages