น้องๆ รู้วิธีที่จะเดินข้ามถนนอย่างปลอดภัยหรือไม่ ลองฟังเพลงต่อไปนี้พร้อมเรียนรู้กฎการใช้ถนนอย่างถูกต้อง
0
0
ในเพลงต่อไปนี้ที่น้องๆ จะได้ฟังนั้นมีด้วยกัน 5 ข้อที่น้องๆ พึงปฏิบัติเวลาใช้รถใช้ถนน น้องๆ ลองฟังเพลงต่อไปนี้ แล้วปฏิบัติตามกันนะ
0
0
A dogs life
ดีโนเป็นสุนัขบ้าน เขาคอยช่วยเหลือผู้คนบนถนนให้ปลอดภัย มาอ่านไดอารี่ของดีโนกันแล้วดูว่าอาทิตย์ที่แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง
0
4.166665
What does Jane do to be safe on her bike at night? Listen to the grammar chant and find out! Can you hear the adverbs of frequency in the chant?
1
4.5