รอมฎอนเป็นพิธีที่สำคัญของศาสนาอิสลามซึ่งจะมีขึ้นทุกปี เทศกาลนี้ผู้คนจะนึกถึงคนยากไร้ น้องๆ ลองฟังเพลงที่เกี่ยวกับเทศกาลรอมฎอน และมาดูกันว่า เด็กๆ ส่วนใหญ่ทำอะไรกันในวันนี้
0
0
Do you know about Ramadan? It's a very special time for Muslims all over the world. Watch the video to find out about it!
0
4.666665