Play some word games to learn and practise bugs and insects vocabulary.
11
3.513515
น้องๆ ลองฟังเพลง อินซี วินซี สไปเดอร์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเจ้าแมงมุม ในช่วงเวลาเช้ากับบรรยากาศที่อบอุ่นของแสงแดดไปพร้อมๆ กับฝนที่โปรยปราย และนั่นก็ทำให้เจ้าแมงมุมนี้เข้าถึงห้องของน้องๆ ได้
0
3.555555
เจ้าแมงมุมอนันซีแสนฉลาดและเจ้าเล่ห์ แถมยังหิวตลอดเวลาอีกด้วย วันหนึ่งเจ้าอนันซีเกิดความโลภขึ้นมา ลองมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนี้
0
3
ควินินเป็นยาชนิดหนึ่งที่ใช้รักษาโรคมาลาเรีย เดิมทีผลิตจากพืชที่พบในป่าฝนในเขตอเมริกาใต้
0
4.5
Listen to the tongue twister and practise saying it. How fast can you say it?
0
3.42857
Listen to the tongue twister and practise saying it. How fast can you say it?
0
3.25
Joke image
What do you call a fly without wings?
0
5
Do you enjoy making things? Try this craft activity.
0
2
Did you know that insects are disappearing? Watch the video to find out why and what you can do to help.
2
4.666665
ปริ้นบัตรคำศัพท์เกี่ยวกับแมลงต่างๆ
0
0