น้องๆ มีสัตว์เลี้ยงมั๊ยจ๊ะ ถ้ามี ลองเล่าเรื่องสัตว์เลี้ยงของน้องๆ ให้เราฟังหน่อยสิ แต่ถ้าไม่มีน้องๆ อยากมีสัตว์เลี้ยงบ้างมั๊ย แล้วคิดว่าสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุด
0
4
Can Gran help Kitty with her science test? Do you know how to use comparatives and superlatives? Watch the video and find out!
36
4.00262
ดูวีดีโอการผจญภัยของแซมและแพมครั้งแแรกกับเบ็น เทส โดยมีเจ้าสุนัขซิดเข้ามาร่วมผจญภัยด้วยกัน จากวีดีโอที่น้องๆ ได้ดูไปนั้น น้องๆ ได้ยินเสียง s, a, t, p, i, n, m และ d หรือเปล่า
0
1
Speak: The zoo
แซมและแพมค้นพบสัตว์ต่างๆ มากมายที่สวนสัตว์ พร้อมๆ กับเบ็น เทส คุณพ่อและคุณแม่ด้วย น้องๆ ได้ยินเสียงของ w, x, y, z และ qu หรือไม่จ๊ะ
0
2
What do you call a gorilla with a banana in each ear?
0
0
Joke image
Why did the frog say 'meow'?
0
4.5
Joke image
Who invented underground tunnels?
0
0
Why do elephants paint their toenails red?
0
1
Joke image
What do you get if you cross a sheep with a kangaroo?
0
3
Why do reindeer wear fur coats?
0
1

Pages