Busy elf song
น้องๆ รู้หรือไม่ว่าคุณลุงแซนต้าจะวุ่นมากในช่วงคริสต์มาสของทุกปี และเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณลุงแซนต้ามีผู้ช่วยมือดีคือเอลฟ์เหล่าภูติตัวน้อย จากเนื้อเรื่องน้องๆ ลองฟังเพลงประกอบไปกับคุณลุงแซนต้าพร้อมภูติเอลฟ์กันเถอะ
0
2.5
What does this boy do after school? Listen to the grammar chant and find out! Can you hear the infinitives in the chant?
1
5