"เอ บี ซี ดี อี  ฉันอยู่ในป่า บนต้นมะพร้าว" ลองฟังเพลงต่อไปนี้ เกี่ยวกับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ  
0
3.666665
Your Turn: Clothes
วันนี้น้องๆ แต่งชุดอะไรกัน เล่าให้เราฟังหน่อยสิจ๊ะว่าตอนนี้แต่งตัวอย่างไร ใครเลือกเสื้อผ้าให้ แล้วมีโอกาสได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆ กันบ่อยแค่ไหน
0
0
Where was this boy last week? Listen to the grammar chant and find out! Can you hear the past simple of the verb to be in the chant?
3
4.21739
Who are the people in this circus? Listen to the grammar chant and find out! Can you hear the present simple of the verb to be in the chant?
2
3.972975