dcsimg
 

ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

 

น้องๆ รู้คำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างหรือเปล่า น้องๆ ทายได้หรือไม่ว่าคำศัพท์ต่อไปนี้คืออะไร

No votes yet